تعرفه طراحی

تعرفه های طراحی مجموعه مائده دیزاین

هزینه طراحی از مبلغ 450 هزار تومان شروع می شود، این قیمت مربوط به طراحی کارت ویزیت می باشد.

جهت استعلام قیمت سایر طراحی ها لطفا با مجموعه تماس بگیرید.

جهت طراحی چنانچه نیاز به عکاسی صنعتی باشد، این مجموعه دارای واحد عکاسی صنعتی می باشد.