مائده دیزاینمائده دیزاین

تماس با ما


تلفن های تماس :

66486177 - 021

66486235 - 021

 - 021

فکس :  89776276

تلگرام : 

ساعت کار :

شنبه تا چهار شنبه

8/30 صبح الی 13

14 الی 17 عصر

پنجشنبه ها

8/30 صبح الی 14

Email : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آدرس دفتر :

تهران ، میدان حسن آباد ، ابتدای خیابان وحدت اسلامی 

تعرفه چاپ تراکت تحویل 8 روز کاری

تراکت تحریر 80 گرم چاپ افست عمومی تمام رنگی تحویل 8 روز کاری

سایز تراکت تعداد تراکت یکرو - دو رو قیمت به ریال خرید

A4

20 * 29

1000 یکرو 780,000 تراکت تحریر 80 گرم A4 یکرو 1000 عدد عمومی
دورو 1,200,000 تراکت تحریر 80 گرم A4 دورو 1000 عدد عمومی
2000 یکرو 990,000 تراکت تحریر 80 گرم A4 یکرو 2000 عدد عمومی
دورو 1,460,000 تراکت تحریر 80 گرم A4 دورو 2000 عدد عمومی
5000 یکرو 1,950,000 تراکت تحریر 80 گرم A4 یکرو 5000 عدد عمومی
دورو 2,340,000 تراکت تحریر 80 گرم A4 دورو 5000 عدد عمومی

تراکت تحریر 80 گرم چاپ افست عمومی تمام رنگی تحویل 8 روز کاری

سایز تراکت تعداد تراکت یکرو - دو رو قیمت به ریال خرید

A5

14 * 20

1000 یکرو 400,000 تراکت تحریر 80 گرم A5 یکرو 1000 عدد عمومی
دورو 600,000 تراکت تحریر 80 گرم A5 دورو 1000 عدد عمومی
2000 یکرو 500,000 تراکت تحریر 80 گرم A5 یکرو 2000 عدد عمومی
دورو 730,000 تراکت تحریر 80 گرم A5 دورو 2000 عدد عمومی
5000 یکرو 990,000 تراکت تحریر 80 گرم A5 یکرو 5000 عدد عمومی
دورو 1,170,000 تراکت تحریر 80 گرم A5 دورو 5000 عدد عمومی

تراکت تحریر 80 گرم چاپ افست عمومی تمام رنگی تحویل 8 روز کاری

A6

10 * 14

1000 یکرو 200,000 تراکت تحریر 80 گرم A6 یکرو 1000 عدد عمومی
دورو 300,000 تراکت تحریر 80 گرم A6 دورو 1000 عدد عمومی
2000 یکرو 250,000 تراکت تحریر 80 گرم A6 یکرو 2000 عدد عمومی
دورو 370,000 تراکت تحریر 80 گرم A6 دورو 2000 عدد عمومی
5000 یکرو 500,000 تراکت تحریر 80 گرم A6 یکرو 5000 عدد عمومی
دورو 590,000 تراکت تحریر 80 گرم A6 دورو 5000 عدد عمومی

تراکت تحریر 80 گرم چاپ افست عمومی تمام رنگی تحویل 8 روز کاری

B4

24 * 34

1000 یکرو 1,100,000 تراکت تحریر 80 گرم B4 یکرو 1000 عدد عمومی
دورو 1,770,000 تراکت تحریر 80 گرم B4 دورو 1000 عدد عمومی
2000 یکرو 1,400,000 تراکت تحریر 80 گرم B4 یکرو 2000 عدد عمومی
دورو 2,080,000 تراکت تحریر 80 گرم B4 دورو 2000 عدد عمومی
5000 یکرو 2,500,000 تراکت تحریر 80 گرم B4 یکرو 5000 عدد عمومی
دورو 3,350,000 تراکت تحریر 80 گرم B4 دورو 5000 عدد عمومی

تراکت تحریر 80 گرم چاپ افست عمومی تمام رنگی تحویل 8 روز کاری

B5

17 * 24

1000 یکرو 550,000 تراکت تحریر 80 گرم B5 یکرو 1000 عدد عمومی
دورو 890,000 تراکت تحریر 80 گرم B5 دورو 1000 عدد عمومی
2000 یکرو 700,000 تراکت تحریر 80 گرم B5 یکرو 2000 عدد عمومی
دورو 1,040,000 تراکت تحریر 80 گرم B5 دورو 2000 عدد عمومی
5000 یکرو 1,250,000 تراکت تحریر 80 گرم B5 یکرو 5000 عدد عمومی
دورو 1,680,000 تراکت تحریر 80 گرم B5 دورو 5000 عدد عمومی
  

تراکت گلاسه 135 گرم چاپ افست عمومی تمام رنگی تحویل 8 روز کاری

سایز تراکت تعداد تراکت یکرو - دو رو قیمت به ریال خرید

A4

20 * 29

1000 یکرو 1,040,000 تراکت گلاسه 135 گرم A4 یکرو 1000 عدد عمومی
دورو 1,350,000 تراکت گلاسه 135 گرم A4 دورو 1000 عدد عمومی
2000 یکرو 1,350,000 تراکت گلاسه 135 گرم A4 یکرو 2000 عدد عمومی
دورو 1,720,000 تراکت گلاسه 135 گرم A4 دورو 2000 عدد عمومی
5000 یکرو 2,750,000 تراکت گلاسه 120 گرم A4 یکرو 5000 عدد عمومی
دورو 3,120,000 تراکت گلاسه 120 گرم A4 دورو 5000 عدد عمومی

تراکت گلاسه 135 گرم چاپ افست عمومی تمام رنگی تحویل 8 روز کاری

سایز تراکت تعداد تراکت یکرو - دو رو قیمت به ریال خرید

A5

14 * 20

1000 یکرو 520,000 تراکت گلاسه 135 گرم A5 یکرو 1000 عدد عمومی
دورو 680,000 تراکت گلاسه 135 گرم A5 دورو 1000 عدد عمومی
2000 یکرو 680,000 تراکت گلاسه 135 گرم A5 یکرو 2000 عدد عمومی
دورو 860,000 تراکت گلاسه 135 گرم A5 دورو 2000 عدد عمومی
5000 یکرو 1,380,000 تراکت گلاسه 120 گرم A5 یکرو 5000 عدد عمومی
دورو 1,560,000 تراکت گلاسه 120 گرم A5 دورو 5000 عدد عمومی

تراکت گلاسه 135 گرم چاپ افست عمومی تمام رنگی تحویل 8 روز کاری

A6

10 * 14

1000 یکرو 260,000 تراکت گلاسه 135 گرم A6 یکرو 1000 عدد عمومی
دورو 340,000 تراکت گلاسه 135 گرم A6 دورو 1000 عدد عمومی
2000 یکرو 340,000 تراکت گلاسه 135 گرم A6 یکرو 2000 عدد عمومی
دورو 430,000 تراکت گلاسه 135 گرم A6 دورو 2000 عدد عمومی
5000 یکرو 700,000 تراکت گلاسه 120 گرم A6 یکرو 5000 عدد عمومی
دورو 780,000 تراکت گلاسه 120 گرم A6 دورو 5000 عدد عمومی

تراکت گلاسه 135 گرم چاپ افست عمومی تمام رنگی تحویل 8 روز کاری

B4

24 * 34

1000 یکرو 1,330,000 تراکت گلاسه 135 گرم B4 یکرو 1000 عدد عمومی
دورو 2,000,000 تراکت گلاسه 135 گرم B4 دورو 1000 عدد عمومی
2000 یکرو 1,880,000 تراکت گلاسه 135 گرم B4 یکرو 2000 عدد عمومی
دورو 2,550,000 تراکت گلاسه 135 گرم B4 دورو 2000 عدد عمومی
5000 یکرو 3,640,000 تراکت گلاسه 120 گرم B4 یکرو 5000 عدد عمومی
دورو 4,500,000 تراکت گلاسه 120 گرم B4 دورو 5000 عدد عمومی

تراکت گلاسه 135 گرم چاپ افست عمومی تمام رنگی تحویل 8 روز کاری

B5

17 * 24

1000 یکرو 670,000 تراکت گلاسه 135 گرم B5 یکرو 1000 عدد عمومی
دورو 1,000,000 تراکت گلاسه 135 گرم B5 دورو 1000 عدد عمومی
2000 یکرو 940,000 تراکت گلاسه 135 گرم B5 یکرو 2000 عدد عمومی
دورو 1,280,000 تراکت گلاسه 135 گرم B5 دورو 2000 عدد عمومی
5000 یکرو 1,820,000 تراکت گلاسه 120 گرم B5 یکرو 5000 عدد عمومی
دورو 2,250,000 تراکت گلاسه 120 گرم B5 دورو 5000 عدد عمومی